Precízne právne poradenstvo je základom Vášho úspechu

Kvalifikovane Vám poradíme pri riešení Vašej právnej veci

Poskytujeme právne služby od roku 2003

Naše dlhoročné skúsenosti zaručujú kvalifikované právne poradenstvo

Odborné poradenstvo  pri využívaní zmluvných podmienok FIDIC

Dlhoročné skúsenosti, zmysel pre detail a dôkladná príprava

Odborne sa zameriavame na právo verejného obstarávania

Skúsení advokáti s dlhoročnou praxou

Double-click this headline to edit the text.

Double-click this headline to edit the text.

Právo verejného obstarávania

Odborne zameriavame na oblasť verejného obstarávania

Zmluvné podmienky FIDIC

Máme bohaté skúsenosti  s uskutočňovaním stavebných projektov podľa  zmluvných podmienok  FIDIC

Zmluva o dielo

Odborne sa zameriavame aj na právne poradenstvo týkajúce sa vypracovania a uplatňovania práv a povinností podľa zmluvy o dielo

Občianske právo

Vieme Vám kvalifikovane poradiť aj v oblasti občianskeho práva

Obchodné právo

Poskytujeme kompletný právny servis pri zakladaní obchodných spoločností a pri uskutočňovaní zmien týkajúcich sa obchodných spoločností

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predĺženie platnosti zápisu - 149 € bez DPH

Správne právo

Poskytujeme právne poradenstvo pri uplatňovaní Vašich práv aj v oblasti správneho práva vrátane zastupovania v správnom konaní

História


Máme viac ako 18 – ročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb

Poskytujeme odborné poradenstvo so zameraním na právo verejného obstarávania, zmluvné podmienky FIDIC, právo obchodných spoločností a zmluvné právo s využitím dlhoročných praktických skúseností.
2003

Založenie

Vznik advokátskej kancelárie JUDr. Ľudmila  Keményová a advokátskej kancelárie Mgr. Paulína Káčeríková
2004
Špecializácia na poskytovanie právneho poradenstva pre stavebné spoločnosti v oblasti zmlúv o dielo.
2008
Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti zmluvných podmienok FIDIC.
2018
Zameriavame sa na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania.


Kvalifikovane Vám poradíme pri riešení vašej veci

Máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb so špecializáciou na verejné obstarávanie, zmluvné podmienky FIDIC, zmluvy o dielo, zmluvné právo a právo obchodných spoločností.

Projekt električky 2. časť

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

Právne poradenstvo poskytované uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ vo verejnej súťaži. V súčasnosti je verejné obstarávanie v štádiu pred podpisom zmluvy s víťazným uchádzačom členmi skupiny dodávateľov „Združenie NS MHD PETRŽALKA“.

Právne poradenstvo pre klienta TRICORP Development, v.o.s. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov podľa zmluvných podmienok FIDIC.

Rezidenčný projekt III Veže

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Shopping park Soravia III, Studená ul., Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Mochovce C001 a Mochovce C004

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Banská Bystrica II

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Košice

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania

Viedenská brána – Bratislava, mestská časť Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

ÚČOV Vrakuňa – predelenie žľabu vratného kalu a súvisiace práce

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Rekonštrukcia ČS Čergov

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DC Hostivice, Tulipan park, Phase III building 1 (3C)

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DCD logistický park v katastrálnom území Kunice a Všechromy

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo a pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

DC06 in the Kadastral district of Zdiby and Klecany

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie SENEC“ vo verejnom obstarávaní na predmetnú zákazku. Klient v súčasnosti realizuje dielo.

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ vo verejnej súťaži.

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

%rávne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Zákazka už je zrealizovaná klientom.

Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo

Právne poradenstvo poskytované pre klienta skupinu dodávateľov “Združenie Šaľa“ ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Verejný obstarávateľ nakoniec súťaž zrušil pre chýbajúce stavebné povolenie.

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Právne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. V súčasnosti klient už zrealizoval zákazku.

ČOV Malý Slavkov

Právne poradenstvo poskytované pre klienta „Združenie Gabčíkovo“ ako uchádzača vo verejnej súťaži.

Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo