Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predĺženie platnosti zápisu - 149 € bez DPH

Potrebujete zápis do zoznamu hospodárskych subjektov? Nechcete už predkladať množstvo dokumentov verejnému obstarávateľovi? Chcete uzatvárať zmluvy vo verejnom obstarávaní? Zapíšte sa do zoznamu hospodárskych subjektov. Obráťte sa s dôverou na nás a my vám pomôžeme. Máme dlhoročné skúsenosti so zapisovaním klientov do zoznamu hospodárskych subjektov.

Ak chcete uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody vo verejnom obstarávaní a nechcete verejnému obstarávateľovi predkladať obrovské množstvo dokladov (potvrdenia o nedoplatkoch v poisťovniach, daňových úradoch, colných úradoch, výpisy z registra trestov a ďalšie) na preukázanie osobného postavenia, v takom prípade sa zapíšte do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS). ZHS vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie zapíše do zoznamu hospodárske subjekty, t.j. fyzické a právnické osoby/ podnikateľov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Zápis do ZHS platí tri roky. Počas doby platnosti zápisu máte status kvalifikovaného dodávateľa. Po zápise do zoznamu hospodárskych subjektov môžete obchodovať na Elektronickom trhovisku. V cene 149 EUR bez DPH máte zahrnutý správny poplatok a tiež právne služby spočívajúce v príprave potrebných dokumentov pre zabezpečenie zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vrátane zastupovania pred Úradom pre verejné obstarávanie na základe plnej moci.

Ak máte záujem o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára nižšie alebo telefónnom čísle +421 951 894 765. Radi vám zodpovieme otázky ohľadom zápisu do ZHS.

Kontaktujte nás ešte dnes pre bezplatnú konzultáciu a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Právne poradenstvo pre klienta TRICORP Development, v.o.s. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov podľa zmluvných podmienok FIDIC.

Rezidenčný projekt III Veže

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Shopping park Soravia III, Studená ul., Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Mochovce C001 a Mochovce C004

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Banská Bystrica II

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Bratislava – Dúbravka

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Obchodné centrum Kaufland Košice

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania

Viedenská brána – Bratislava, mestská časť Bratislava

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

ÚČOV Vrakuňa – predelenie žľabu vratného kalu a súvisiace práce

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

Rekonštrukcia ČS Čergov

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DC Hostivice, Tulipan park, Phase III building 1 (3C)

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo.

DCD logistický park v katastrálnom území Kunice a Všechromy

Právne poradenstvo poskytované klientovi spoločnosti STRABAG a.s. pri uzatváraní zmluvy o dielo a pri realizácii projektu najmä vo veci uplatňovania nárokov zo Zmluvy o dielo a ich vysporiadania.

DC06 in the Kadastral district of Zdiby and Klecany

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie SENEC“ vo verejnom obstarávaní na predmetnú zákazku. Klient v súčasnosti realizuje dielo.

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V MESTE SENEC – INTENZIFIKÁCIA A MODERNIZÁCIA JESTVUJÚCEJ ČOV MESTA SENEC

Právne poradenstvo poskytované víťaznému uchádzačovi skupine dodávateľov „Združenie NS MHD PETRŽALKA“ vo verejnej súťaži.

Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

%rávne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Zákazka už je zrealizovaná klientom.

Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo

Právne poradenstvo poskytované pre klienta skupinu dodávateľov “Združenie Šaľa“ ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. Verejný obstarávateľ nakoniec súťaž zrušil pre chýbajúce stavebné povolenie.

Cesta I/75 Šaľa – obchvat

Právne poradenstvo poskytované pre klienta spoločnosť CEDIS s.r.o. ako víťazného uchádzača vo verejnej súťaži. V súčasnosti klient už zrealizoval zákazku.

ČOV Malý Slavkov

Právne poradenstvo poskytované pre klienta „Združenie Gabčíkovo“ ako uchádzača vo verejnej súťaži.

Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo

Napíšte nám

Sme pripravení Vám pomôcť s Vašimi právnymi záležitosťami

Obráťte sa na nás s dôverou a spoločne nájdeme to najvhodnejšie riešenie pre Vás a Vašu spoločnosť. Napíšte nám o aké poradenstvo máte záujem a my Vás budeme kontaktovať.